Glencore: Chân xuống mới trong tầm ngắm? - Forexcom


Forexcom


Glencore, một công ty kinh doanh hàng hóa và khai thác, có thể bán toàn bộ 73,1% cổ phần của mình trong Mopani Copper Mines của Zambia, có giá trị ước tính có thể thu hồi là 704 triệu đô la, theo Reuters dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này.

Trên quan điểm kỹ thuật, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục chịu áp lực miễn là kháng cự quan trọng tại 187.8 (trùng lặp + dải Bollinger) không bị xuyên thủng. Giá đã thoát ra khỏi kênh dốc lên và đã phá vỡ dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn tại mức thấp nhất kể từ tháng 3. Chỉ số Sức mạnh Tương đối hàng ngày (RSI, 14) được pha trộn với xu hướng giảm giá. Ngoài ra, 20 /50DMAs đã xác nhận một giao dịch giảm giá. Người đọc có thể muốn xem xét mở các vị thế bán dưới mức kháng cự 187,8p với 153p và 130p làm mục tiêu. Ngoài ra, mức đẩy lên trên 187,8p sẽ làm mất hiệu lực quan điểm giảm giá và sẽ kêu gọi tăng lên đến 216p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView