Doanh số bán lẻ ở Đức yếu - Forexcom


Forexcom


Sáng sớm nay, Doanh số bán lẻ của Đức trong tháng 7 đã được công bố ở mức -0,9% trong tháng, tệ hơn so với mức + 0,5% dự kiến. Hôm qua, Chính phủ Đức đã điều chỉnh dự báo GDP năm 2020 thành -5,8%, so với -6,3% trước đó. Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cũng báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 ở mức 6,4%, đúng như dự đoán.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ 30 phút, EUR /USD đã phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng và bị giới hạn bởi đường trung bình động 50 kỳ đang giảm (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể cân nhắc khả năng tiếp tục suy yếu bên dưới ngưỡng kháng cự ngang 1.1940. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức chồng chéo trước đó là 1,1880 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 1,1845 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital