Số dư giao dịch của Úc thấp hơn kỳ vọng - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, Cán cân giao dịch của Úc được công bố ở mức thặng dư 4,6 tỷ AUD, thấp hơn 5,4 tỷ thặng dư dự kiến. Trong khi đó, PMI Dịch vụ CommBank tháng 8 được công bố ở mức 49,4, cao hơn mức 48,8 dự kiến.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, AUD /USD vẫn được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng nội bộ và bởi đường trung bình động 50 ngày đang tăng của nó (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ ngang tại 0,7060. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức trùng lặp trước đó là 0,7510 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức cao nhất tháng 6 năm 2018 ở mức 0,7660 khi mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital