Cổ phiếu GlaxoSmithKline dự kiến ​​phục hồi - Forexcom


Forexcom


GlaxoSmithKline và Sanofi , hai tập đoàn dược phẩm, thông báo rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1/2 cho vắc-xin COVID-19 bổ trợ của họ, và hướng đến giai đoạn 3 vào cuối năm 2020.

Từ quan điểm của người tham gia, cổ phiếu GlaxoSmithKline đang tăng trở lại nhờ khoảng trống tăng giá được mở sáng nay. Hình nến đảo chiều của ngày hôm qua có thể kêu gọi khả năng phục hồi trong xu hướng giảm giá ngắn hạn . Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI, 14) trên biểu đồ hàng ngày đã chạm ngưỡng hỗ trợ 30% (ranh giới kênh dưới) và đang đảo chiều tăng. Miễn là 1439p là hỗ trợ, dự kiến ​​sẽ có giới hạn tăng đối với vùng tắc nghẽn trong khoảng từ 1561p đến 1615p. Ngoài ra, ngắt dưới 1439p sẽ mở ra một đường dẫn để xem 1328p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView