Phân tích kỹ thuật - Giá đồng tương lai dừng ở mức cao nhất trong 26 tháng; rủi ro tích cực có thể mờ đi - XM


XMHợp đồng tương lai đạt mức quá mua theo RSI và đảo chiều giảm xuống sau khi chạm mức cao nhất trong 26 tháng là 3.0898 đạt được vào ngày 1 tháng 9.

Trong khi mức nói trên chỉ báo kỹ thuật tiếp tục chậm lại, phản ánh hành vi giảm giá của thị trường trong ba ngày qua, chỉ báo này vẫn đang di chuyển trong vùng tăng, cảnh báo rằng sự phục hồi có thể xuất hiện trong ngắn hạn. Mặt khác, MACD đang giữ bên dưới đường kích hoạt của nó, hỗ trợ sự phục hồi.

Trong trường hợp cặp tiền này thay đổi hướng ngắn hạn thành tăng giá, những con bò đực có thể sẽ thách thức mức đỉnh trước đó tại 3.0898 . Một sự bứt phá cao hơn, có thể kéo dài cho đến mức cản 3.3395, được lấy từ mức đỉnh vào tháng 6 năm 2018.

Ngoài ra, các đợt giảm bổ sung có thể khiến giá hướng tới mức hỗ trợ 2,9280, nằm gần 20 và 40 ngày đường trung bình động đơn giản (SMA). Việc phá vỡ đường xu hướng tăng dần, rào cản 2.7960 sẽ xuất hiện trước mức 2.6960.

Chuyển sang bức tranh trung hạn, cặp tiền này đã chuyển sang chế độ tăng giá sau khi phục hồi 1.9685 vào tháng 3.

Tóm lại, xu hướng tăng giá sẽ được giữ cho đến khi hàng hóa xuyên thủng đường xu hướng tăng dần đến xu hướng giảm.

Bài đăng Phân tích kỹ thuật - Đồng tương lai dừng ở mức cao nhất trong 26 tháng; rủi ro tích cực có thể biến mất lần đầu tiên xuất hiện trên XM .