GDP quý 2 của Nhật Bản xác nhận ở mức -28,1% so với quý trước - Forexcom


Forexcom


Sáng sớm nay, dữ liệu của chính phủ cho thấy số liệu đọc cuối cùng về GDP hàng năm của Nhật Bản đã được xác nhận ở mức -28,1% trong quý (so với - 28,5% dự kiến), trong khi chi tiêu hộ gia đình giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái (so với -3,7% dự kiến).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /JPY bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm và đang thử thách đường trung bình động 50 ngày của nó (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu dưới ngưỡng kháng cự ngang tại 108,15 vì hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở đáy ngày 31 tháng 7 tại 104,15 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở hỗ trợ ngang tại 102,40 trong phần mở rộng.
Nguồn: TradingView, GAIN Capital