Kết quả Ashtead 1Q đánh bại kỳ vọng - Forexcom


Forexcom


Ashtead Group , công ty cho thuê thiết bị công nghiệp, đã công bố kết quả quý 1: "Doanh thu của tập đoàn trong quý giảm 6% (7% theo tỷ giá hối đoái cố định) xuống 1,203 triệu bảng Anh (2019: 1,278 triệu bảng Anh ). Nhìn chung, lợi nhuận hoạt động cơ bản của Tập đoàn giảm xuống còn 265 triệu bảng Anh (2019: 373 triệu bảng Anh), giảm 30% theo tỷ giá hối đoái không đổi. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm xuống 34,7p (2019: 51,4p) ”. Kết quả đưa ra trên cả kỳ vọng.

Về triển vọng, công ty cho biết: “ chúng tôi kỳ vọng doanh thu cho thuê cả năm của Tập đoàn sẽ giảm từ mức trung bình đến cao so với năm ngoái trên cơ sở tiền tệ không đổi ".

Từ góc độ kỹ thuật, giá cổ phiếu đang cho thấy một động thái hợp nhất ngắn hạn trong một kênh đi xuống. Giá cần đứng trên mức quan trọng hỗ trợ tại 2435p (khoảng trống) để duy trì xu hướng tăng giá . Sự đột phá đi lên của ranh giới trên của kênh sẽ tạo ra một bước tăng mới theo hướng 2880p và 3130p . Ngoài ra, mức đẩy xuống dưới 2435p sẽ mở ra một đường dẫn để xem 2032p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView