Bạc: Kim loại trắng mở rộng mức tăng trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 2,82% so với USD và đóng cửa ở mức 16,22 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 16,39, với giao dịch bạc cao hơn 1,08% so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 15,89 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 15,40. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 16,65 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 16,92. Kim loại trắng đang giao dịch trên mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.