Morrison Siêu thị chịu áp lực sau kết quả 1H - Forexcom


Forexcom


Wm Morrison Siêu thị , một chuỗi các siêu thị, đã báo cáo lợi nhuận hoạt động 1H trước khi đặc biệt giảm 20,2% xuống 201 triệu bảng Anh (2019/20: 252 triệu bảng Anh), với tỷ suất lợi nhuận giảm 55 điểm cơ bản (bps) lên 2,3%. Nhóm LFL không bao gồm nhiên liệu tăng 8,7%, bao gồm đóng góp bán lẻ là 7,9% và đóng góp bán buôn là 0,8%. Tổng doanh thu là 8,73 tỷ bảng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu không kể nhiên liệu tăng 8,8%. Cổ tức phổ thông tạm thời tăng 5,7% lên 2,04p (2019/20 1,93p).

Theo quan điểm biểu đồ, giá cổ phiếu đã thoát khỏi kênh giảm giá tại chỗ kể từ tháng 8 năm 2018 và đang ở gần mức 20WMA (ST pullback). Một cơ sở hỗ trợ chính đã hình thành ở 157p . Ngoài ra, mô hình đáy tròn đang hình thành. Không thể loại trừ sự tiếp tục của động thái hợp nhất ngắn hạn hướng tới 177p. Miễn là 157p là hỗ trợ, thì có khả năng sẽ phục hồi . Việc phá vỡ trên 210p sẽ mở ra một đường dẫn để xem 227 (phép chiếu Fibonacci). Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 157p sẽ tạo ra một xu hướng giảm đảo chiều.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView