Rio Tinto tạo thành một kênh hợp nhất - Forexcom


Forexcom


Rio Tinto , công ty khai thác kim loại khổng lồ, đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Jean-Sebastien Jacques sẽ từ chức vào ngày 31 tháng 3 hoặc khi người kế nhiệm của ông được bổ nhiệm, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Công ty cho biết "các bên liên quan quan trọng đã bày tỏ lo ngại về trách nhiệm giải trình của nhà điều hành đối với những sai sót được xác định", do hậu quả của việc phá hủy khu di sản Juukan của Úc vào tháng 5 năm 2020.

Theo quan điểm của một nhà biểu đồ, giá cổ phiếu đã tăng vào một động thái hợp nhất trong kênh dốc xuống . Chỉ số Sức mạnh Tương đối hàng ngày (RSI, 14) đã chạm ngưỡng hỗ trợ 40% và đang đảo chiều tăng. Xác nhận đột phá về ranh giới trên của kênh sẽ mở ra một đường dẫn để xem 5039p . Giá cần phải đứng trên 4392p để duy trì xu hướng tăng. Việc phá vỡ dưới 4932 sẽ cho thấy xu hướng giảm đảo chiều với 4212p và 3920p là mục tiêu giảm giá.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView