Sản xuất công nghiệp Châu Âu trong tầm nhìn - Forexcom


Forexcom


Vào cuối buổi sáng nay, Ủy ban Châu Âu sẽ báo cáo về sản xuất công nghiệp trong tháng 7. Nó sẽ được kỳ vọng ở mức + 4,2% trong tháng, so với + 9,1% vào tháng trước. Trên cơ sở hàng năm, nó được dự đoán là -8,2%, so với -12,3% vào tháng Sáu.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD vẫn ở mức tăng và đứng trên mức trung bình động 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ ngang tại 1.1700. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở đỉnh tháng 9 là 1.2015 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang và trùng lặp ở 1.2150. Nguồn: TradingView, GAIN Capital