Thặng dư thương mại của Nhật Bản - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, dữ liệu của chính phủ cho thấy Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại 248,3 tỷ yên trong tháng 8, cao hơn nhiều so với mức 15 tỷ yên thâm hụt dự kiến , trong đó xuất khẩu giảm 14,8% so với năm ngoái (so với -16,1% dự kiến) và nhập khẩu giảm 20,8% (so với -17,8% dự kiến).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /JPY được giới hạn bởi đường xu hướng giảm và bởi đường trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu dưới ngưỡng kháng cự ngang tại 108,15 vì hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở đáy ngày 31 tháng 7 tại 104,15 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang tại 102,40 trong phần mở rộng.
Nguồn: TradingView, GAIN Capital