IG Group tạo thành mô hình tam giác cân - Forexcom


Forexcom


IG Group , nhà cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh tài chính, đã đăng bản cập nhật giao dịch quý 1 mạnh mẽ khi cuộc khủng hoảng coronavirus tiếp tục thúc đẩy khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính . "Công việc kinh doanh hoạt động rất mạnh mẽ trong suốt quý đầu tiên, mang lại doanh thu giao dịch ròng là 209 triệu bảng Anh, cao hơn 62% so với cùng kỳ năm trước (Q1 FY20: 129,1 triệu bảng Anh)."

"Tỷ lệ mua lại khách hàng mới vẫn mạnh mẽ do nhu cầu tiếp tục tăng và hiệu quả tiếp thị được cải thiện trên nhiều kênh, với 34.600 khách hàng mới đặt giao dịch đầu tiên trong quý, cao hơn 129% so với năm trước."

Theo quan điểm của một nhà biểu đồ, giá cổ phiếu đang dao động trong mô hình tam giác đối xứng dài hạn được áp dụng kể từ tháng 6 năm 2016 . 50MMA bắt đầu đi ngang, đà tăng giá cổ phiếu yếu. Sự bứt phá trên ranh giới trên của mô hình tại 874p sẽ khôi phục xu hướng tăng giá với 968p và 1155p làm mục tiêu . Ngoài ra, một sự phá vỡ thất bại của ngưỡng kháng cự sẽ yêu cầu một động thái giảm mới về phía 534p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView