EUR / USD: IFO Đức ước tính dưới đây - Forexcom


Forexcom


Chỉ số môi trường kinh doanh IFO của Đức đã tăng lên 93,4 vào tháng 9 từ 92,5 vào tháng 8 nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng . Các chỉ số phụ liên quan đến kỳ vọng và đánh giá hiện tại cũng có động thái tương tự. Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng tại 1.1700 , tại vị trí kể từ cuối tháng Bảy. Chỉ báo RSI được định hướng tiêu cực trong vùng giảm. Miễn là ngưỡng kháng cự 1.1850 không bị phá vỡ, do đó, độc giả có thể xem xét giảm thêm đối với các hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.1600 và 1.1500 trong phần mở rộng.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital