Bạc: Giao dịch kim loại trắng cao hơn trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc giảm 0,57% so với USD và đóng cửa ở mức 17,53 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 17,54, với giao dịch bạc cao hơn một chút so với USD từ ngày hôm qua đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 17,33 và một cú ngã có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 17,13. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 17,89 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 18,25. Kim loại trắng đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.