Phân tích kỹ thuật - EURUSD chuyển sang tiêu cực sau khi giảm xuống dưới SMA - XM


XMEURUSD đã đảo chiều giảm trở lại sau khi tìm thấy mức kháng cự tại mức cao nhất trong 29 tháng là 1.2009 đạt được vào ngày 1 tháng 9.

Các chỉ báo động lượng đang hướng đến mức trung lập xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn với chỉ báo RSI đứng trong vùng tiêu cực và chỉ báo MACD hướng về phía nam bên dưới đường kích hoạt của nó. Hơn nữa, các đường trung bình động đơn giản 20 và 40 ngày (SMA) đang cho thấy sự giao nhau trong xu hướng giảm, cho thấy một động thái đảo chiều.

Các khoản lỗ hơn nữa sẽ chứng kiến ​​mức cao bên trong từ tháng 1 năm 2019 ở mức 1,1570 đóng vai trò là hỗ trợ chính . Mức giảm xuống dưới mức này sẽ củng cố cấu trúc giảm giá trong thời gian tới và mở đường hướng tới mức thoái lui Fibonacci 38,2% của mức tăng từ 1,0635 đến 1.2009 ở mức 1,1495 trước Fibonacci 50,0% là 1,1325.

Trong trường hợp đảo chiều tăng, Fibonacci 23,6% tại 1,1687 có thể hoạt động như một rào cản trước khi có thể thử thách lại ngưỡng kháng cự 1,1755. Mức tăng thêm nữa sẽ dẫn đầu hướng tới vùng 1,1915 - 1,1960 trước khi gặp lại mức cao nhất trong nhiều tháng là 1.2009.

Kết luận, EURUSD đã điều chỉnh tiêu cực trong ngắn hạn, trong khi trong khung thời gian trung hạn, cặp tiền này vẫn theo hướng tích cực khi nó đứng trên đường SMA 200 ngày.

Phân tích kỹ thuật - EURUSD chuyển sang âm sau khi giảm xuống dưới mức SMA lần đầu tiên xuất hiện trên XM .