Tình hình tồi tệ Covid ở Vương quốc Anh - Forexcom


Forexcom


Tình hình Covid-19 đang trở nên tồi tệ hơn Vương quốc Anh khi chính phủ đã thêm London vào danh sách theo dõi các điểm nóng có thể xảy ra đại dịch. Ngày mai, các phê duyệt về Thế chấp tháng 8 sẽ được công bố.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, GBP /USD nằm dưới mức trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Chỉ báo RSI hàng ngày vẫn nằm trong vùng bán của nó. Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu bên dưới ngưỡng kháng cự ngang 1.3000. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang là 1.2500 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở đáy tháng 6 ở mức 1.2250 trong thời gian mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital