Ferguson: đỉnh cao mới mọi thời đại - Forexcom


Forexcom


Nhà phân phối các sản phẩm hệ thống ống nước và hệ thống sưởi đang ghi lại mức cao mới trong lịch sử sau khi công bố doanh thu và doanh thu cả năm vượt qua ước tính và cổ tức được khôi phục. Từ quan điểm kỹ thuật, giá giao dịch trên đường xu hướng tăng được vẽ từ tháng 3 năm ngoái và bứt phá trên vùng kháng cự 7700 . Các chỉ báo kỹ thuật đều theo hướng tích cực. Miễn là 7036 không bị hỏng, một chân mới sẽ được kỳ vọng là 8000 lúc đầu và 8500 khi kéo dài.

Nguồn: TradingView, Gain Capital