Tốt hơn mong đợi PMI Sản xuất của Trung Quốc - Forexcom


Forexcom


Đầu ngày hôm nay, PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là 51,5 vào tháng 9 (dự kiến ​​là 51,3) từ mức 51,0 trong tháng 8 và PMI phi sản xuất đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2013 ở mức 55,9 (54,7 dự kiến) từ mức 55,2. Mặt khác, PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc giảm xuống 53,0 trong tháng 9 (dự kiến ​​là 53,1) từ 53,1 trong tháng 8. Nền kinh tế Úc vẫn liên kết chặt chẽ với Trung Quốc.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, AUD /USD đã phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng nội bộ và đứng dưới đường trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu dưới ngưỡng kháng cự ngang tại 0,7200. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy tháng 9 là 0,7000 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 0,6800 khi mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital