AstraZeneca: đánh giá tích cực từ FDA - Forexcom


Forexcom


AstraZeneca, một công ty dược phẩm sinh học toàn cầu, thông báo rằng Farxiga (dapagliflozin) của họ đã được cấp Chỉ định Liệu pháp Đột phá (BTD) ở Hoa Kỳ cho những bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính. > Theo quan điểm biểu đồ, trên biểu đồ hàng ngày, giá bị mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự 8848. Đường MA 50 ngày có định hướng tiêu cực phía trên giá trong khi chỉ báo RSI nằm trong vùng giảm. Miễn là vùng kháng cự 8848 không bị phá vỡ, do đó, độc giả có thể xem xét việc giảm thêm đối với 7930 và 7121 trong phần mở rộng.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital