Phân tích kỹ thuật - GBPJPY tạm dừng gần mức Fibo 23,6%; thiếu phương hướng - XM


XMGBPJPY đã tạm dừng xu hướng giảm giá tại mức thoái lui Fibonacci 23,6% của chân giảm từ 142,70 đến 133,00 tại 135,32 trong thời gian rất ngắn hạn. Chỉ báo dao động MACD giảm xuống dưới đường kích hoạt của nó trong vùng tích cực, trong khi chỉ báo RSI đang trượt trên mức 50. Tuy nhiên, các đường trung bình động đơn giản 20 và 40 kỳ (SMA) đã hoàn thành sự giao nhau trong xu hướng tăng, đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ cho phe bò.

Sự phục hồi trên Fibo 23,6% là 135,32 có thể đưa giá cho đến khi Mức kháng cự 136,28 trước Fibonacci 38,2% là 136,72. Di chuyển lên cao hơn, SMA 200 kỳ, trùng với Fibo 50,0% có thể là một rào cản quan trọng đối với các nhà giao dịch.

Mặt khác, việc giảm thành công dưới SMA 20 kỳ có thể mở ra cánh cửa cho bề mặt trên của đám mây Ichimoku tại 134,80 và SMA 40 kỳ. Nếu giá không giữ được trên những mức này, thì ngưỡng cản 133,87 là mục tiêu tiếp theo trước khi hướng về phía nam xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 133,00.

Kết luận, GBPJPY đang thiếu định hướng trong ngắn hạn khung thời gian sau khi thoát khỏi mốc tâm lý 133,00. Việc tăng vọt lên trên đường SMA 200 kỳ có thể chuyển triển vọng trung lập sang tăng giá. Ngoài ra, mức giảm xuống dưới 133,00 có thể chuyển xu hướng trở lại thành giảm.

Bài đăng Phân tích kỹ thuật - GBPJPY tạm dừng gần mức Fibo 23,6%; thiếu định hướng xuất hiện lần đầu trên XM .