Chơi đột phá: Invesco - Forexcom


Forexcom


Vào thứ Sáu, Invesco (IVZ), một nhà cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, đã tăng 5,6% vào lúc mở cửa sau khi The Wall Street Journal báo cáo rằng Trian Fund Management đã tích lũy được 9,9% cổ phần trong công ty. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, Giá cổ phiếu của Invesco vừa bứt phá lên phía trên của một dải kháng cự nằm trong khoảng từ 11,56 đến 11,78 mà giá đã được giữ bên dưới kể từ tháng Sáu. Giá cũng đã xuyên thủng trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) và chỉ báo RSI đang cho thấy đà tăng. Miễn là giá đóng cửa có thể giữ trên mức thấp nhất của dải kháng cự tại 11,56, giá sẽ có khả năng tăng. Nếu giá có thể đạt đến mức kháng cự 14,00 và bứt phá lên phía trên, chúng ta có thể thấy giá chạy ở mức 15,50. Nếu giá có thể vượt lên trên 15,50, giá có thể tiếp tục tăng. Nếu giá đóng cửa dưới 11,56, thì việc bứt phá đã thất bại. Sau đó, giá có thể sẽ vào lại vùng củng cố của nó dưới dải kháng cự và trên 9,70. Nếu giá giữ trên 9,70, nó có thể cố gắng cho một đột phá khác trên dải kháng cự. Nếu giá bứt phá dưới 9,70, đó sẽ là một tín hiệu giảm giá có thể khiến giá giảm xuống. Nguồn: GAIN Capital, TradingView