GBP / USD: Bảng Anh đảo ngược khoản lỗ của mình trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào GBPUSD Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, GBP đã giảm 5,20% so với USD và đóng cửa ở mức 1,2350 vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tiền này đang giao dịch ở mức 1.2402, với giao dịch GBP cao hơn 0,42% so với USD từ thứ Sáu, đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 1.2324 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1.2245. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 1.2448 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 1.2493. Tiến về phía trước, các thương nhân sẽ theo dõi PMI sản xuất UK Mark Markit cho tháng 5, dự kiến ​​sẽ phát hành trong vài giờ. Cặp tiền đang giao dịch trên mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.