Bạc: Tiếp tục phục hồi kỹ thuật - Forexcom


Forexcom


Vào thứ Hai, ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đã phục hồi do dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến. Chỉ số Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ đã tăng lên 57,8 trong tháng 9 (dự kiến ​​là 56,2) từ 56,9 trong tháng 8, cho thấy rằng tăng trưởng các ngành dịch vụ đã tăng nhanh. Bạc , có thể được sử dụng cho sản xuất công nghiệp, đã được nâng lên nhờ tâm lý thị trường được cải thiện và đồng đô la yếu hơn .

Từ quan điểm kỹ thuật, bạc giao ngay đang mở rộng sự phục hồi kỹ thuật của nó như được hiển thị trên 1 biểu đồ giờ. Trước đó, chỉ báo RSI cho thấy sự phân kỳ tăng và kim loại trắng hiện được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng được vẽ từ mức thấp trước đó của nó. Mức 23,60 đô la có thể được coi là hỗ trợ gần nhất, với giá có xu hướng kiểm tra mức kháng cự thứ nhất và thứ hai lần lượt là 25,25 đô la và 25,80 đô la.

Nguồn: Gain Capital, TradingView