GBP / USD: Bảng Anh mở rộng khoản lỗ của mình trong phiên giao dịch buổi sáng - GCI


GCIPhong trào GBPUSD Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, GBP đã giảm 6,98% so với USD và đóng cửa vào 1.2119 vào thứ Sáu, sau khi chính phủ Anh nhắc lại sự bất đồng của mình để kéo dài thời gian chuyển đổi Brexit vào tháng 12 này và từ chối thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán thương mại với châu Âu Liên hiệp. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.2109, với giao dịch GBP thấp hơn 0,08% so với USD từ thứ Sáu, đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 1.2051 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1.1993. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 1.2196 và sự gia tăng có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 1.2283. Trong bối cảnh thiếu các bản phát hành kinh tế vĩ mô ở Anh ngày nay, tâm lý nhà đầu tư sẽ được xác định bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Cặp tiền đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.