BHP: tăng cổ phần mỏ dầu - Forexcom


Forexcom


BHP Group, một tập đoàn khai thác kim loại khổng lồ, đã thông báo rằng họ đã đồng ý mua thêm 28% lợi ích làm việc trong Shenzi , một dự án cho thuê sáu ở Vịnh nước sâu Mexico, từ Hess Corporation với giá 505 triệu đô la. Công ty cho biết việc mua lại sẽ đưa lãi suất làm việc của họ lên 72% và ngay lập tức bổ sung thêm khoảng 11.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày sản xuất. > vẫn bị mắc kẹt dưới MA 50 ngày , định hướng tiêu cực trên giá trong khi chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng giảm. Miễn là ngưỡng kháng cự 8848 không bị phá vỡ, do đó, độc giả có thể xem xét một thử nghiệm mới về hỗ trợ 1585. Việc phá vỡ dưới mức đó sẽ dẫn đến việc giảm thêm về phía 1400.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital