Tesco: thu nhập tăng vọt - Forexcom


Forexcom


Tesco đã báo cáo lợi nhuận ròng trước thuế nửa đầu năm lên tới 551 triệu bảng từ 428 triệu bảng một năm trước đó, với doanh thu lên tới 28,72 tỷ bảng từ 28,51 tỷ bảng một năm trước. Công ty cho biết thêm: "trong khi những bất ổn đáng kể vẫn còn, hiện chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận hoạt động bán lẻ trong năm hiện tại ít nhất bằng mức 2019/20 trên cơ sở hoạt động liên tục." Theo quan điểm biểu tượng, cổ phiếu đã mở với khoảng trống tăng giá và vượt lên trên đường MA 50 ngày bằng phẳng của nó trong khi chỉ báo RSI hiện nằm trong vùng tăng giá. Do đó, độc giả nên xem xét mức tăng mới trên 210 với 235 và 250 là mục tiêu tiếp theo.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital