Cán cân thương mại của Đức thấp hơn kỳ vọng - Forexcom


Forexcom


Cơ quan Thống kê Liên bang Đức đã công bố cán cân thương mại trong tháng 8 ở mức thặng dư 12,8 tỷ euro, thấp hơn mức thặng dư 16 tỷ euro dự kiến. Hôm qua, sản xuất công nghiệp của Đức đã giảm 0,2% so với tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức + 1,5% dự kiến.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD đứng dưới đường xu hướng tăng trước đây và nằm dưới đường trung bình động 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng xảy ra một điểm yếu mới bên dưới ngưỡng kháng cự ngang tại 1.1850. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy tháng 9 là 1.1610 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức trùng lặp trước đó là 1.1500. Nguồn: TradingView, GAIN Capital