Imperial Brands: cập nhật giao dịch - Forexcom


Forexcom


Imperial Tobacco đã báo cáo bản cập nhật giao dịch cả năm của mình, nói rằng "hoạt động kinh doanh thuốc lá tiếp tục hoạt động tốt mặc dù môi trường kinh doanh không chắc chắn và bị gián đoạn." Công ty cho biết thêm: "Hiệu suất doanh thu thuần của tập đoàn cao hơn một chút so với hướng dẫn được cung cấp trong kết quả nửa năm của chúng tôi và dự kiến ​​sẽ không đổi so với năm ngoái với các đơn vị tiền tệ không đổi." xem, cổ phiếu đã mở cửa với khoảng cách tăng giá trên vùng hỗ trợ 1330 và đường MA 50 ngày đi ngang. Do đó, độc giả nên cân nhắc một đợt tăng mới để kiểm tra ngưỡng kháng cự 1145.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital