Đất Anh: tiếp tục chia cổ tức - Forexcom


Forexcom


British Land đã báo cáo hoạt động cải thiện trong quý thứ hai và thông báo rằng cổ tức sẽ được tiếp tục , vì công ty "được hưởng lợi từ tình hình tài chính vững mạnh và được đảm bảo bằng cách cải thiện hiệu suất hoạt động của các tài sản của mình trong những tháng gần đây. " Từ quan điểm biểu đồ, cổ phiếu mở cửa với khoảng trống tăng giá, xác nhận sự bứt phá trên kênh giảm giá được vẽ từ giữa tháng 6. Đường MA 50 ngày có xu hướng tăng xuống dưới mức giá trong khi chỉ báo RSI nằm trong vùng tăng. Do đó, độc giả nên cân nhắc một bước tăng mới để kiểm tra các mức kháng cự tiếp theo tại 405 và sau đó là 440.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital