Giá bán buôn của Đức tăng - Forexcom


Forexcom


Sáng sớm nay, Đức Giá bán buôn tháng 9 đã được công bố ở mức + 1,8%, so với -1,6% so với dự kiến ​​của năm. Trên cơ sở hàng tháng, chúng được phát hành ở mức + 0,0%, so với + 0,2% dự kiến. Ngày mai, tỷ lệ lạm phát tháng 9 sẽ được công bố.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ 30 phút, EUR /USD đứng trên mức hỗ trợ ngang mạnh tại 1,1795 và được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 kỳ đang tăng (màu xanh lam) . Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tiến xa hơn trên 1,1795. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở đỉnh ngày 9 tháng 10 ở mức 1.1830 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang ở 1.1855. Nguồn: TradingView, GAIN Capital