ZEW của Đức được mong đợi - Forexcom


Forexcom


Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã công bố kết quả đọc cuối cùng về CPI tháng 9 ở mức -0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả khảo sát của ZEW vào tháng 10 cho Đức sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay: Tâm lý kinh tế dự kiến ​​ở mức 70 và tình hình hiện tại được dự đoán là –58.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ 30 phút, EUR /USD được giới hạn bởi đường xu hướng giảm và bởi đường trung bình động 50 kỳ đang giảm (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu dưới 1,1815. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy ngày 12 tháng 10 là 1,1785 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang là 1,1770. Nguồn: TradingView, GAIN Capital