SSE: phục hồi ngắn hạn - Forexcom


Forexcom


SSE , công ty năng lượng, cho biết họ đã đồng ý bán 50% cổ phần trong liên doanh năng lượng từ chất thải Multifuel Energy Limited (MEL1) và Multifuel Energy 2 Limited (MEL2) cho một quỹ cơ sở hạ tầng được quản lý bởi First Sentier Investors với tổng số tiền xem xét là 995 triệu bảng Anh .

Từ kỹ thuật quan điểm, giá cổ phiếu đã phá vỡ trên đường xu hướng giảm kể từ tháng 2 năm 2020 . Giá đang thoát ra khỏi kênh hợp nhất. Bollinger đang mở rộng cho thấy một xu hướng tăng mới có thể diễn ra. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI, 14) đã vượt lên trên đường xu hướng giảm của nó. Có thể mong đợi sự phục hồi về hướng 1435,5p và 1520p, miễn là hỗ trợ 1156p . Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 1156p sẽ tạo ra một xu hướng giảm với 1057 là mục tiêu đầu tiên.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView