Không có đủ tiến bộ về các cuộc đàm phán Brexit - Forexcom


Forexcom


Bảng Anh suy yếu so với đồng đô la do các cuộc đàm phán Brexit không mang lại đủ tiến bộ. Các nhà lãnh đạo EU cho rằng không có bước đột phá nào được tìm thấy trong các cuộc đàm phán Brexit và cam kết sẽ đẩy mạnh việc chuẩn bị cho một không có thỏa thuận . Hôm qua, Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh đã báo cáo tỷ lệ thất nghiệp trong ba tháng tính đến tháng 8 ở mức 4,5% (so với 4,3% dự kiến).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, GBP /USD đứng dưới ngưỡng kháng cự ngang ở mức 1,3080 và nằm dưới mức trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng xảy ra một điểm yếu mới bên dưới ngưỡng kháng cự ngang 1.3080. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở đáy tháng 9 ở mức 1,2675 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 1,2500 khi mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital