China Evergrande (3333): Tín hiệu đảo ngược cô lập - Forexcom


Forexcom


China Evergrande (3333), một tập đoàn bất động sản lớn của Trung Quốc, đã huy động được 4,3 tỷ đô la Hồng Kông thông qua việc phát hành 260,7 triệu cổ phiếu với giá 16,50 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu, giảm 14,7% so với giá đóng cửa hôm thứ Hai, theo Bloomberg . Sau đó, giá cổ phiếu giảm 17% sau thông báo của công ty. Từ quan điểm kỹ thuật, cổ phiếu đã xác nhận một mô hình đảo cô lập và trở lại mức dưới cả hai lần giảm 20 -ngày và trung bình động 50 ngày. Trừ khi khoảng trống trước đó ở mức 18,90 đô la Hồng Kông được lấp đầy, cổ phiếu có thể xem xét giảm xuống mức hỗ trợ ở mức 13,00 đô la Mỹ và 11,00 đô la Mỹ.

Nguồn: GAIN Capital TradingView