Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản chịu nhiều áp lực, đồng JPY vẫn mạnh - Forexcom


Forexcom


Tại Nhật Bản, dữ liệu chính thức cho thấy sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đã tăng 1,0% trong tháng trong tháng 8, dưới mức + 1,7% dự kiến ​​và thấp hơn nhiều + 8,7% trong tháng 7. Công suất sử dụng tháng 8 chỉ ở mức 2,9%, so với 8,0% dự kiến.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /JPY được giới hạn bởi đường xu hướng giảm và bởi đường trung bình động 50 ngày đang giảm (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu dưới ngưỡng kháng cự ngang 106,90 vì hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở đáy tháng 10 ở mức 104,80 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức thấp nhất tháng 9 ở mức 104,00 trong thời gian mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital