Bạc: Giao dịch kim loại trắng thấp hơn trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 0,56% so với USD và đóng cửa ở mức 18,85 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 18.745, với giao dịch bạc thấp hơn 0,56% so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 18,48 và một cú ngã có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 18,22. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 18,98 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 19,21. Kim loại trắng đang thể hiện sự hội tụ với đường trung bình động 20 Hr và giao dịch trên đường trung bình động 50 Hr.