JPY mạnh hơn sau dữ liệu tốt hơn - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, dữ liệu chính thức cho thấy Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản không đổi ở mức 3,0% trong tháng 9, thấp hơn 3,1% dự kiến, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 4,0% so với tháng trước, tốt hơn so với dự kiến ​​+ 3,0%.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /JPY được giới hạn bởi đường xu hướng giảm và bởi đường trung bình động 50 ngày đang giảm (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu bên dưới ngưỡng kháng cự ngang 106,15 vì hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở đáy tháng 9 ở mức 104,00 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang tại 103,00 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital