Phân tích kỹ thuật - NZDUSD bật lại khỏi giới hạn dưới của kênh tăng dần - XM


XMNZDUSD đang giữ bên dưới đường trung bình động đơn giản 200 kỳ (SMA) bên trong kênh dốc lên trong biểu đồ 4 giờ. Trong các chỉ báo động lượng, chỉ báo RSI đang dốc lên một chút trong vùng tiêu cực, trong khi MACD đang đi ngang dưới mức 0, định hình xu hướng từ trung tính đến giảm.

Nếu động lực tăng giá chiếm ưu thế, thị trường có thể truy cập lại SMA 20 và 40 kỳ lần lượt là 0,6660 và 0,6670. Phía trên chúng, khu vực xung quanh 0,6725, nơi đã ngăn chặn các chuyển động tăng giá trong quá khứ, có thể là một rào cản khác được chú trọng, trong khi mức tăng mạnh hơn có thể vượt qua điểm đó để kiểm tra 0,6797.

Ngoài ra, nếu giá có thể giảm xuống xa hơn, xâm nhập vào kênh tăng dần, hỗ trợ gần đó tiếp theo có thể đến từ vùng 0,6545-0,6552. Việc vi phạm điểm này có thể chuyển sự chú ý sang 0,6525 và 0,6510.

Tóm lại, trong bức tranh ngắn hạn, động thái đi lên từ 0,6510 vẫn đang hoạt động và do đó triển vọng vẫn tích cực.

Bài đăng Phân tích kỹ thuật - NZDUSD phục hồi giới hạn dưới của kênh tăng dần lần đầu tiên xuất hiện trên XM .