Dữ liệu kinh tế đầy hứa hẹn của Hoa Kỳ - Forexcom


Forexcom


Hôm qua, Chỉ số quản lý sản xuất của người quản lý cung ứng đã tăng lên 43,1 trong tháng 5 (so với 41,5 trong tháng 4) cho thấy sự co lại của hoạt động nhà máy đang chậm lại. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất của Markit Hoa Kỳ đã đăng 39,8 vào tháng 5 (so với 36,1 vào tháng 4). Chi tiêu xây dựng chỉ giảm 2,9% trong tháng 4 (dự kiến ​​-7,0%).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, Dollar Index đã bị phá vỡ dưới ranh giới dưới của một hình tam giác và được giới hạn bởi đường trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng yếu hơn nữa vì 101.00 dài không bị phá vỡ. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở hỗ trợ ngang tại 96.30. Một cái thứ hai sẽ được đặt ở dưới cùng vào tháng 3 tại 94,60. /p>