RBNZ đang đẩy NZD lên cao hơn - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã giữ nguyên tỷ giá chuẩn của mình ở mức 0,25% như dự kiến. RBNZ cho biết kích thích bổ sung sẽ được cung cấp thông qua Chương trình Cấp vốn cho Cho vay (FLP), bắt đầu vào tháng 12 và "chính sách tiền tệ sẽ cần duy trì kích thích trong thời gian dài". Nó bổ sung trong Biên bản rằng Hệ thống Ngân hàng đang trên đà sẵn sàng hoạt động đối với Lãi suất âm vào cuối năm.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, NZD /USD đã vượt qua ranh giới trên của kênh tăng giá và được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 ngày đang tăng của nó (màu xanh lam) . Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên 0,6670. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở ngưỡng kháng cự ngang là 0,7050 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức 0,7160 khi mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital