Royal Mail sắp đến vùng lãnh thổ bị mua quá mức - Forexcom


Forexcom


Royal Mail , một công ty dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh, đã đăng Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh 6 tháng đầu năm giảm 87,7% so với cùng kỳ xuống 8 triệu bảng Anh và lợi nhuận hoạt động điều chỉnh giảm 77,6% xuống 37 triệu bảng Anh trên doanh thu 5,67 tỷ bảng Anh, tăng 9,8% . Về triển vọng, công ty cho biết: "Doanh thu của Royal Mail hiện được dự đoán là cao hơn từ 380 triệu đến 580 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái, (...) Chúng tôi dự đoán Royal Mail sẽ tốt hơn là hòa vốn, ở mức mức lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh, nếu doanh thu vượt quá mức cao hơn của kịch bản ".

Theo quan điểm của một nhà biểu đồ, sự đột phá đi lên của phần cuối trên của kênh tăng ngắn hạn đã củng cố sức mạnh của xu hướng tăng . Giá được hỗ trợ bởi 20 /50DMA đang tăng. RSI hàng ngày (14) là tăng nhưng quá mua. Khả năng quay lại mức 50DMA hiện tại ở 249p có thể được coi là cơ hội mua . Chỉ có sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ 249p - 222p sẽ làm mất hiệu lực xu hướng tăng giá. Các mục tiêu tiếp theo được đặt ở 330p và 370p (ngưỡng kháng cự ngang).

Nguồn: GAIN Capital, TradingView