Chỉ số A50 của Trung Quốc và Chỉ số Hang Seng lấy lại đà tăng - Forexcom


Forexcom


Cả Chỉ số A50 của Trung Quốc và Chỉ số Hang Seng đều tăng khoảng 7% từ mức thấp của tháng Năm. Ngoài ra, cả hai chỉ số đã phá vỡ trên đường xu hướng giảm được rút ra từ đầu tháng một. Nó sẽ gợi ý rằng cả hai chỉ số đã tạo đáy đáng kể trong tháng 3 . từ 44,4 trong tháng Tư. Những phát hiện chính bao gồm: "Hoạt động kinh doanh và công việc mới tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2010 (...) Đại dịch tiếp tục đè nặng lên các đơn hàng xuất khẩu (...) Việc làm giảm nhẹ khi các công ty tìm cách nâng cao hiệu quả." Trong biểu đồ dưới đây, PMI Dịch vụ Caixin đã tăng tháng thứ tư sau khi chạm đáy kể từ tháng Ba. Điều đó cho thấy rằng các hoạt động phi sản xuất lấy lại đà tăng sau khi COVID-19 bùng phát. Nguồn: Kinh tế giao dịch tập trung vào dữ liệu nhập khẩu (-9,7% dự kiến) và xuất khẩu (-7,0% dự kiến). Ngoài ra, các quốc gia khác nhau trên thế giới đã bắt đầu tung ra gói kích thích, khi tình hình COVID-19 giảm bớt. Hơn nữa, lãi suất ở các quốc gia phát triển đó ở mức tương đối thấp. Khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư tăng lên, các nhà đầu tư sẽ tăng đầu tư vào các tài sản có rủi ro cao hơn, chẳng hạn như chỉ số chứng khoán và cổ phiếu. Hãy xem biểu đồ hàng ngày của Chỉ số A50 Trung Quốc.
Nguồn: GAIN Capital, TradingView Từ quan điểm kỹ thuật, China A50 Index đã ghi nhận một loạt đỉnh cao hơn và đáy cao hơn kể từ tháng 3. Hiện tại, giá đang giao dịch trên cả hai đường trung bình động tăng 20 ngày và 50 ngày. Chỉ báo RSI cũng đạt mức cao mới trong khoảng thập niên 60, cho thấy đà tăng của giá. Độc giả có thể đặt mức hỗ trợ ở mức 13110 (mức thấp của ngày 29 tháng 5), trong khi mức kháng cự sẽ nằm ở mức 14250 (mức cao của tháng 2) và 14690 (mức cao của tháng 1) . Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra biểu đồ hàng ngày của Chỉ số Hang Seng Nguồn: GAIN Capital, TradingView

Chỉ số Hang Seng đã tăng trở lại sau khi hình thành thanh đảo chiều ở mức 22600 (mức thoái lui Fibre 61,8% giữa đáy tháng 3 và mức cao của tháng 4). Hiện tại, giá chỉ số đã trả về mức trên mức trung bình động 20 ngày và 50 ngày. Ngoài ra, đường trung bình động 50 ngày đang đảo chiều , cho thấy xu hướng trong một thời gian dài đang chuyển sang tích cực.

Chỉ báo RSI đã đánh dấu mức cao mới và vẫn còn hướng lên trên, gợi ý đà tăng của giá. 25000 (một khoảng cách xảy ra vào ngày 12 tháng 3) và 26000 (một khoảng cách xảy ra vào ngày 9 tháng 3).