Phân tích kỹ thuật - EURCHF có vẻ từ trung tính đến tăng; các chỉ số đều không đổi - XM


XMEURCHF dường như bị giới hạn trong phạm vi, điều gì đó cũng được phản ánh trong các chỉ báo kỹ thuật làm phẳng. Chỉ báo RSI đang đứng gần ngưỡng trung tính 50, trong khi MACD đang cố gắng nhảy lên trên đường 0 với xung lượng yếu. Các đường Ichimoku không định hướng và đám mây ổn định càng phản ánh quan điểm này, tuy nhiên, các đường trung bình động đơn giản 20 và 40 kỳ (SMA) sẵn sàng đưa ra sự giao nhau trong ngắn hạn.

Trong trường hợp của áp lực tích cực, mức kháng cự cứng rắn ban đầu có thể phát triển từ vùng mây và ngưỡng cản 1,0790. Đẩy lên trên đám mây, ngưỡng kháng cự 1.0847 cũng có thể cố gắng ngăn chặn các hành động tăng giá tiếp theo trước trở ngại 1.0870.

Nếu lãi suất bán tăng mạnh, hỗ trợ có thể bắt nguồn từ rãnh đáy từ 1.0747 đến 1.0730. Việc trượt xuống dưới ranh giới này, giá có thể giảm xuống vùng 1.0660-1.0674.

Tóm lại, xu hướng ngắn hạn là trung tính tăng giá sau khi bật ra khỏi vùng hỗ trợ 1.0730. Việc phá vỡ trên 1.0870 có thể chuyển triển vọng sang tích cực mạnh.

Bài đăng Phân tích kỹ thuật - EURCHF có vẻ từ trung tính đến tăng; các chỉ số không đổi lần đầu tiên xuất hiện trên XM .