Bạc: Giao dịch kim loại trắng trong phiên giao dịch buổi sáng - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc giảm 2,31% so với USD và đóng cửa ở mức 17,95 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 17.945, với giao dịch bạc không đổi so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 17,64 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 17,33. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên vào 18,29 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 18,63. Kim loại trắng đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.