XM quyên góp cho các bác sĩ không biên giới - XM


XM


Mùa lễ này, XM cung cấp 9.200 vắc xin cho trẻ em trên khắp thế giới thông qua Bác sĩ không biên giới .

Bác sĩ không biên giới là một hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức phi chính phủ y tế được biết đến nhiều nhất với các dự án tại các khu vực xung đột và ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các bệnh dịch lưu hành.

Đối với Bác sĩ không biên giới , khả năng đáp ứng nhanh chóng các trường hợp khẩn cấp nhân đạo về y tế là rất quan trọng để cứu sống. XM cam kết hỗ trợ Bác sĩ không biên giới để họ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho mọi bệnh nhân.

Bài đăng xuất hiện lần đầu trên .