Nhóm Pennon cập nhật chính sách cổ tức của mình - Forexcom


Forexcom


Pennon Group, công ty quản lý chất thải và nước thải, đã công bố kết quả cả năm.

"Doanh thu tăng nhẹ, từ 632,6 triệu bảng lên 636,7 triệu bảng. EBITDA thấp hơn một chút với 365,3 triệu bảng từ 367,3 triệu bảng, phản ánh tỷ lệ chênh lệch giữa doanh thu bán lẻ và bán buôn, với mức giảm bán buôn của South West Water là kết quả của mức tiêu thụ của khách hàng thấp hơn. "

" Lợi nhuận trước thuế giảm 8,7 triệu bảng từ 191,7 triệu bảng xuống còn 18,03 triệu bảng. "

Pennon đã cung cấp 9 triệu bảng cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình không thanh toán hóa đơn của họ trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Nhóm đã nâng cổ tức 6,6% lên 43,77p và cho biết sẽ tăng tỷ lệ chi trả ở mức 2% so với lạm phát trong năm năm tới thay vì 4% (chính sách của công ty).

Từ quan điểm của người vẽ biểu đồ, triển vọng trung hạn là tăng miễn là giá đang giữ trên mức hỗ trợ chính ở mức 922p (đáy ngày 16 tháng 3, chồng chéo). Tuy nhiên, giá cổ phiếu phải đối mặt với một rào cản đáng kể gần 1210p (đầu trên của phạm vi hợp nhất ngắn hạn). Các cấu hình là hỗn hợp.

Chừng nào 1210 là mức kháng cự, mức giảm giá có thể được dự kiến ​​là 1088p. Một sự bứt phá trên 1210p sẽ kêu gọi một chân mới lên tới 1280p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView