Entegris Inc. Chơi lâu - Forexcom


Forexcom


Entegris là nhà cung cấp vật liệu điện tử chuyên dụng hàng đầu cho ngành công nghệ cao và đánh giá đồng thuận phân tích hiện tại của nó là 9 mua, 2 giữ và 0 bán, theo Bloomberg. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày , vào thứ Tư, giá cổ phiếu của Entegris (ENTG) đã phá vỡ xu hướng tăng của mô hình nêm tăng mà giá đã tăng trong vòng từ tháng Tư. Giá cũng đã đạt mức cao kỷ lục kể từ khi nó phá vỡ trên mức $ 59,00. Chỉ báo RSI cũng đang tăng trên một đường xu hướng tăng và hiện đang ở trên mức 65. Giá dường như có đà và có khả năng giá sẽ tiếp tục đạt mức cao mới. Miễn là giá có thể giữ trên mức hỗ trợ $ 59,00, giá sẽ tiếp tục tăng. Nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 59,00, rất có thể giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ $ 53,00. Nguồn: GAIN Capital, TradingView