GBP / USD: Bảng Anh mở rộng khoản lỗ của mình trong phiên giao dịch châu Á - GCI


GCIPhong trào GBPUSD Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, GBP giảm 6,38% so với USD và đóng cửa ở mức 1.2197. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.2190, với giao dịch GBP thấp hơn 0,06% so với USD từ ngày hôm qua đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 1.2112 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 1.2035. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 1.2247 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 1.2305. Tiến về phía trước, các nhà giao dịch sẽ theo dõi tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh ILO và thu nhập trung bình bao gồm cả tiền thưởng, cả tháng ba, dự kiến ​​sẽ phát hành trong vài giờ. Cặp tiền đang giao dịch trên mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.