Bạc: Giao dịch kim loại trắng trên nền tảng yếu hơn sáng nay - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 0,33% so với USD và đóng cửa ở mức 18,01 USD / ounce, theo dõi mức tăng của giá vàng. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 17,95, với giao dịch bạc thấp hơn 0,33% so với USD từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 17,78 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 17,61. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên vào 18.12 và sự gia tăng có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 18,30. Kim loại trắng đang thể hiện sự hội tụ với đường trung bình động 20 Hr và giao dịch dưới mức trung bình động 50 Hr.